×

هشدار

فرم#10 وجود ندارد و یا منتشر نشده است.

آيين نامه و موافقت نامه اعطاي نمايندگي

 

 • شرایط اولیه

  با توجه به اينكه مشتريان جزو ارزشمندترين سرمايه هاي شبكه نمايندگان بوده واصل رضايت مشتري اصلي ترين را سر لوحه كارخود قرار « هميشه حق با مشتري است » هدف سازمان است بنابراين هميشه نمايندگان بايد شعار دهند ، به همين دليل شركت سپید قو سولار صنعت نمايندگان رسمي خود را در فضايي رقابتي از بين فعالان محدود انتخاب كرده و محدوديتي در اعطاي نمايندگي آزمايشي و عامليت فروش براي خود قائل نمي شود.
 • مدارک و مراحل اخذ نمایندگی

  الف) مدارك لازم جهت اخذ نمايندگي فروش:

  اشخاص حقيقي:

  1. كپي برابر با اصل جواز كسب به نام شخص متقاضي

  2. كپي برابر با اصل اجاره نامه يا كپي سند ششدانگ

  3. كپي شناسنامه

  4. كپي كارت ملي

  5. عكس 3*4 سه قطعه

  6. عكس از محل 2 قطعه

  7. فرم تكميل شده درخواست نمايندگي فروش

  8. تطابق نام متقاضي، درج شده در فرم تكميل شده و جواز كسب و سند يا اجاره نامه

  9. تطابق آدرس درج شده در فرم تكميل شده و جواز كسب و سند يا اجاره نامه

  10. ارائه تضمين مالي (سفته/ ضمانت نامه بانكي/ وثيقه ملكي)

  11. كپي كارت بازرگاني (در صورت امكان)

  12. كپي آخرين مدرك تحصيلي

  13. پذيرش مفاد موافقت نامه به همراه امضاء و مهر معتبر

  اشخاص حقوقي:

  1. مدارك كامل شركت اعم از اساسنامه، كپي برابر با اصل روزنامه رسمي تأسيس، روزنامه رسمي آخرين تغييرات (در صورت وجود تغييرات)

  2. كپي برابر با اصل اجاره نامه يا سند ششدانگ به نام شركت يا يكي از اعضاء هيئت مديره داري حق امضاء يا مديرعامل

  3. كپي شناسنامه مدير عامل

  4. كپي كارت ملي مديرعامل

  5. عكس پرسنلي مديرعامل - 3 قطعه

  6. عكس از محل 2 قطعه

  7. فرم تكميل شده درخواست نمايندگي فروش

  8. تطابق نام درج شده در فرم تكميل شده و مدارك شركت و سند يا اجاره نامه

  9. تطابق كامل آدرس درج شده در فرم تكميل شده و مدارك شركت و سند يا اجاره نامه

  10. كپي گواهي كد اقتصادي

  11. كپي جواز كسب

  12. كپي كارت بازرگاني (در صورت امكان)

  13. ارائه تضمين مالي (سفته/ضمانت نامه بانكي/وثيقه ملكي)

  تذكر 1 : قبول درخواست و مدارك متقاضي هيچگونه تعهدي مبني بر اعطاء امتياز نمايندگي براي شركت در بر نخواهد داشت .

  تذكر 2 : در صورت احراز عدم صحت اطلاعات فرم مزبور در هر يك از مراحل تقاضا، نام متقاضي مورد نظر از ليست خارج و تقاضا مردود تلقي مي گردد.

  تذكر 3 : بايد كليه مدارك فوق به مهر وامضاء معتبر رسيده باشد.

  ب)شرايط لازم جهت اخذ نمايندگي فروش:

  1. گذراندن اجباري دوره آموزشي فني- تئوريك (فصلي – هر سه ماه يكبار) براي افراد بدون تجربه و تازه كار و اخذ گواهينامه معتبر از سازمان فني و حرفه اي و شركت اجباري در آزمون نهايي دوره آموزشي براي افراد داراي تجربه و تخصص مرتبط با ارائه مستندات جهت اخذ گواهينامه آموزشي .

  2. وضعيت اقامت : اقامت در شهرستان محل تقاضا

  3. وضعيت نظام وظيفه(آقايان) : داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم

  4. مدرك تحصيلي : داشتن مدرك تحصيلي ديپلم و يا بالاتر ( اولويت با مدارك مرتبط مي باشد )

  5. سن متقاضي : حداقل سن 25 سال

  6. وضعيت و موقعيت ملك : واقع در خيابان اصلي يا معابر پر تردد در مجاورت خيابان- داشتن مكان مناسب با ارائه سند ششدانگ و يا اجاره نامه

  7. موفقيت در رسيدن به اهداف تعيين شده فروش در دوره هاي آزمايشي 3 ماهه و 1 ساله جهت اخذ عامليت فروش است.

  8. ارائه تضامين مالي مورد نظر

  9. توان سرمايه گذاري: داشتن توان مالي كافي براي نمايندگان آزمايشي خريد بيست ميليون تومان (در سه ماه)

  در صورت نداشتن شرايط فوق درخواست جنابعالي قابل بررسي نبوده و هيچگونه پاسخي ارسال نخواهد شد.

  ج)مراحل صدور نمايندگي:

  ابتدا مدارك فوق الذكر به همراه فرم درخواست نمايندگي (با مهر و امضاي معتبر ) به دفتر شركت سپید قو سولار صنعت به آدرس: شیراز- خیابان قاآنی شمالی- مقابل کوچه 8 -شرکت سپید قو ارسال مي شود. پس از بررسي مدارك و رزومه كاري متقاضيان دريافت نمايندگي، وكسب حداقل هاي مشخص شده ، در صورت تأييد ، همكاري نماينده با شركت آغاز خواهد شد.

 • نحوه همکاری / لیست قیمت / سایر موارد

  د)انواع ليست قيمت:

  1. ليست قيمت مشتريان

  2. ليست قيمت عامليت فروش

  3. ليست قيمت نمايندگي رسمي

  ه)نحوه همكاري:

  انواع فعاليت نمايندگان:

  نمايندگي آزمايشي و عامليت فروش , نمايندگي رسمي .

  نماينده در دوره آزمايشي : در ابتداي امر نمايندگان به صورت نمايندگي فروش آزمايشي آغاز به كار مي كنند.

  ويژگي ها:

  1. اين دوره سه ماهه خواهد بود

  2. در اين مرحله خريدهاي نمايندگان نقدي است.

  3. حداقل حجم خريد طي سه ماه مبلغ 200,000,000 ريال معادل بيست ميليون تومان خواهد بود.

  4. خريد محصولات طبق ليست قيمت عامليت فروش

  5. فروش محصولات طبق ليست قيمت مشتريان

  6. هزينه حمل از كارخانه تا مقصد به عهده نماينده است.

  7. ارجاع محصول در دوره آزمايشي غير ممكن است.

  مزايا و امتيازات متعلقه به دوره آزمايشي:

  1. آموزش فني -تئوريك .

  2. مشاوره و طراحي با نصف قيمت

  3. توجيه مشتريان و صحبت مستقيم با آن ها

  تذكر 1- در صورتيكه در اين دوره متقاضيان موفق به كسب حداقل هاي مشخص شده نگردند در تعداد دوره هاي آزمايشي تمديد شده محدوديتي وجود ندارد.

  تذكر 2- در طول مدت دوره آزمايشي , شركت مجاز به پذيرش نمايندگان ديگر از آن شهر يا منطقه مي باشد.

  در نهايت عامليت فروش از بين نمايندگان آزمايشي بنا بر توان فعاليت انتخاب مي شود.

  نماينده در دوره عامليت فروش: پس از گذشت سه ماه وكسب رضايت شركت با تأييد ونظر مديرعامل شركت، نماينده از حالت آزمايشي خارج شده و به عنوان عامليت فروش فعاليت خود را ادامه مي دهد و موظف است پس از 3ماه به عضويت در سيستم جامع فروش درآيد.

  نماينده در اين مرحله علاوه بر استفاده از امتيازات در نظر گرفته شده در دوره آزمايشي، به نكات زير توجه داشته باشد:

  1. خريد اعتباري نسبت به ميزان اعتبار به صورت 30 روزه با چك. تبصره: بديهي است در سفارشات مازاد بر سقف اعتباري نماينده مبلغ مازاد بايد نقداً پرداخت شود.

  2. حداقل حجم خريد طي يك سال مبلغ 1000,000,000 ريال معادل صد ميليون تومان خواهد بود.

  3. خريد محصولات طبق ليست قيمت عامليت فروش

  4. فروش محصولات طبق ليست قيمت مشتريان

  5. هزينه حمل از كارخانه تا مقصد در هر ماه فقط يكبار به عهده شركت سپید قو سولار صنعت است . تبصره: بديهي است در صورتي كه نياز ماهانه نماينده به طور كلي و يكجا در يك نوبت در ماه توسط نماينده خريداري گردد، هزينه حمل به عهده شركت خواهد بود.

  6. بهره مندي از كد و پروانه ي نمايندگي

  7. معرفي نماينده در وب سايت شركت سپید قو سولار صنعت به عنوان عامليت فروش

  نمايندگي رسمي:

  عامليت فروش،حداقل پس از يكسال بنا به درخواست كتبي ويا پيشنهاد شركت سپید قو سولار در صورت كسب حداقل ها مي تواند به نمايندگي رسمي تبديل شده كه در اين حالت نماينده رسمي علاوه بر كليه مزاياي عامليت فروش از مزاياي ذيل برخوردار خواهد بود:

  1. تأمين سفارشات كليه عاملان فروش و نمايندگان آزمايشي به صورت 30 روزه براساس ميزان اعتبار آنها نزد كارخانه

  2. خريد اعتباري نسبت به ميزان اعتبار به صورت 30 روزه با چك تبصره:در سفارشات مازاد بر سقف اعتبار مبلغ مازاد بايد نقداً پرداخت شود.

  3. حداقل حجم فروش طي يك سال مبلغ 2000,000,000 ريال معادل صد ميليون تومان خواهد بود (هر سه ماه 20 كيلووات)

  4. بهره مندي از ليست قيمت نمايندگي رسمي

  5. مشاركت شركت در طرحهاي تبليغاتي

  6. عضويت در كميته بررسي بازار

  7. دعوت براي معرفي وكار با كالاي جديد

  8. اجراي پروژه هاي شركت مركزي در محدوده فعاليت تبصره : قرارداد پروژه ها توسط شركت صادر شده و مبلغ قرار داد بايد بصورت كامل به حساب شركت واريز گردد. شركت بعد از تعيين سهم نماينده، مبلغ را به حساب وي واريز مي نمايد.

  9. ساپورت نمايشگاهي از سوي شركت مركزي

  10. فعاليت نمايندگان رسمي در حوزه جغرافيايي شركت خود به صورت انحصاري خواهد بود و در صورتيكه پس از يك سال فعاليت ضعيفي داشته ، نمايندگي رسمي آنان لغو و از بين عاملين فروش فعال ترين آنها به عنوان نمايندگي رسمي انتخاب خواهد شد.

  و) موارد متفرقه:

  1. درصورتيكه در پايان فعاليت آزمايشي يا عامليت فروش و رسمي، عملكرد نماينده ضعيف تشخيص داده شود ، شركت مجاز است كه نمايندگي را از حالت هاي ياد شده خارج كرده و درنمايندگي انحصاري در صورت توافق طرفين ، نمايندگي به صورت غيرانحصاري ادامه يابد.

  2. عملكرد نماينده با توجه به سقف فروخته شده و رضايت مندي مشتريان و نحوه خدمات توسط كارشناسان شركت برآورد خواهد شد.

  3. شركت هرگونه تغيير در تعرفه فروش و يا اعطاي تخفيفات يا كليه موارد را پس از تصويب بلافاصله به نمايندگان اعلام خواهد كرد.

  4. در انعقاد قراردادهاي دولتي با شرايط ويژه نياز به كسب تاييديه از شركت سپید قو سولار ضروري است.

  5. نماينده موظف است قبل از فروش ,ليست قيمت شركت و كليه اطلاعات تخفيفات را به صورت شفاف در اختيار خريدار قرار داده و هر گونه تغيير در تعرفه مبالغ بدون هماهنگي با شركت ممنوع است.

  6. پس از موفقيت در دوره آزمايشي و كسب عامليت فروش ، مشخصات نماينده در وب سايت شركت سپید قو سولار به آدرس: sepidghoosolar.ir درج می شود.

  7. در صورتي كه نماينده لازم بداند تبليغات به هزينه خود انجام دهد، در اين صورت نيز لازم است كه مفاد مواد تبليغاتي به تاييد شركت رسيده باشد. بديهي است كه در اين تبليغات نماينده نيز معرفي خواهد شد.

  8. در موارد خاص هر گونه تغيير بايد با تاييد كتبي شركت انجام پذيرد.

  9. كليه تعهدات خدمات آموزش و پشتيباني مشتري نما ينده بر عهده خود نماينده بوده و شركت در اين موضوع هيچگونه مسئوليتي در قبال مشتري يك نماينده ندارد.

  10. كليه ارتباطات بين نماينده و شركت بايد بصورت مكاتبات كاملا شفاف صورت گرفته و رونوشت آنها در پرونده نماينده نگهداري خواهد شد.

  11. در صورت لغو نمايندگي از طرف شركت و يا انصراف نماينده، به هر عنواني نماينده طبق تعهدات موظف و ملزم به ادامه پشتيباني از مشتركين خود مي باشد. به اميد آنكه با همكاري وكمك شما همكاران گرامي بتوانيم فرهنگ استفاده از محصولات را رواج داده و با ارائه خدمات علمي وحرفه اي در جهت بهبود ساختار مديريت كسب وكار گام هاي نو واساسي برداشته تا مانند هميشه ايراني پويا وسربلند داشته باشيم.

برای درخواست مشاوره رایگان کافیست فرم زیر را پر کنید

 • فرم آنلاین درخواست مشاوره رایگان

 • درخواست مشاوره رایگان از طریق تماس با شرکت

  • 09363239141
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  • ایران-شیراز- قاآنی شمالی - مقابل کوچه 8 - شرکت سپید قو سولار
  • شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 صبح الی 18 عصر

تماس با ما

آدرس: ایران | فارس | شیراز |قاآنی شمالی | روبروی کوچه 8 | شرکت سپید قو سولار

مشاوره: 09363239141

تلفن: 07137366922

فکس: 07137366922

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

ساعت کاری:شنبه تا پنجشنبه 9 صبح الی 7 عصر

کاتالوگ الکترونیک

عضویت در خبرنامه

بالا
×